REAGOVANJE STRUKOVNOG SINDIKATA RTV-a
User Rating: / 0
PoorBest 

Sindikalno delovanje podrazumeva teške i naporne pregovore sa Poslodavcem oko primene Kolektivnog ugovora, sveobuhvatnog poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih.

Štrajk kao poslednja instanca sindikalnog delovanja podrazumeva iscrpljenje svih zakonom određenih načina sindikalnog delovanja.

Strukovni sindikat RTV-a podržava sindikat Nezavisnost u svim tačkama njihovih zahteva upućenih Poslodavcu.

Zabrinjavajuća je činjenica da Poslodavac ne pristupa mirnom razrešenju legitimnih sindikalnih zahteva, istih onih koje i Strukovni sindikat zahteva od Poslodavca već duže vreme.

Strukovni sindikat nije u posedu nikakvih dokumenata koji izuzimaju RTV od primene ograničenja zarada, zabrana zapošljavanja.

Ukoliko sindikat Nezavisnost ima takva dokumenta, Strukovni sindikat RTV će odmah , preko svog pravnog zastupnika pokrenuti zakonsku proceduru ukidanja primene ove odredbe na RTV.

Istovetni zahtevi oba Sindikata ukazuju na potrebu zajedničkog nastupa u pregovorima sa Poslodavcem i njegovim satelitima u cilju poboljšanja položaja zaposlenih u RTV.

U Novom Sadu, 17.05.2017.

Mijaz Čivović