Saopstenje rusinski
User Rating: / 0
PoorBest 

ЦО ШЕ СЛУЧУЄ ЗОЗ РТВ?

Струковни синдикат РТВ поставя явне питанє Роботодавательови чи загрожени статус ЯМУ РТВ маюци у оглядзе актуални случованя у Хижи и звонка нєй?

Квалитативне даванє роботи, подмладзованє РТС-а : ГЕЙ, зоз благословом Влади РС, РТВ –а :НЄ, а прецо?

Чи слово о политики менаджмента Хижи чи нєспособносц поєдинцох присподобиц ше хвильки у котрей жиєме, специфичней политичней ситуациї?

Нова орґанизация и систематизация роботи котра прилапена концом 2016. року з боку Управного одбору додатно унєсла застараносц до оправданосци такого способу розвою РТВ-а.

Моцнєнє нєпродикцийних часцох РТВ-а, а на чкоду продукциї и емитованя програми як основней дїялносци РТВ-а, доказ або нєпознаня сущносци Явного сервиса або погришного вибору поєдинцох котри маю обезпечиц розвой РТВ-а.

Видумованє бомбастичнох назвох нєпродукцийних роботох, їх нєреалне високе вреднованє, напредованє по системи партийних и родзинских вязох, неґативно вплївує на роботну и професийну климу у РТВ-у.

Нєприлапйованє Правилнїка о вреднованю роботох, з чим би ше реалнєйше одредзели коефициєнти роботи, оможївює роботодавательови же би по системи- дакус тебе нєшка, наютре дакому другому отримовац стан котру у сущносци нє одвитує векшини занятих.

 

Вецейрочни пробованя Струковного синдикату РТВ-а же би з предлогом нового вреднованя роботох, з одредзованьом реалних коефициєнтох, зменшованьом нєоправдано вельких розликох у вреднованю подобних та аж и истих роботох, приведло финансийну ситуацию занятих до голєм витримуюцей, поряднє одбивани з боку Роботодавателя.

Лицемерно бешедовац о позитивних финансийних ефектох у РТВ-у у хвильки кед вецей як 100 заняти робя роботи котри вредновани спод каждого достоїнства, примаю заробки на уровню минималного законского заробку.

Горки смак охабя факт же Роботодаватель, по перши раз од иснованя Хижи, иґнорує и занятих и їх представительох, нє оханяюци простор анї за минимум комуникациї, цо, иншак, и законска обовязка.

Струковни синдикат дава добронамирни совит Роботодавательови же кед же жада врациц статус и угляд тей Хижи, най обараци вецей поваги интересом и потребом занятих, котру у тих нєзвичайних часох чесно и коректно окончую свойо обовязки.

Утаргнуц видумани директорски места, їх помоцнїкох, заменїкох, руководительох, шефох.

Вредновац роботу, закладанє и витворйованє роботних задаткох.

Лєм у тим случаю Роботодавательможе раховац на потримовку Струковного синдикату.

13.04.2017