Saopštenje 6
User Rating: / 0
PoorBest 

 

U periodu od predhodne dve godine, Strukovni sindikat RUV RTV je u više navrata, sistematično, poštujući slovo Zakona, ukazivao na nezavidan položaj RUV RTV u sferi medijskog prostora kao i na katastrofalan finansijski status RUV RTV i nadasve zabrinjavajući nivo isplaćenih zarada većine zaposlenih.

Mere koje su Poslodavac i UO RUV RTV preduzimali da se prevaziđe ovako težak period za RUV RTV, bile su, blago rečeno, neblagovremene, neefikasne i nažalost u velikoj meri doprinele su sadašnjem stanju u kome se i RUV RTV i zaposleni nalaze.

Od novog menadžmenta RUV RTV očekujemo konsolidaciju javnog servisa, finansijsku disciplinu i efikasniji rad.

 

Uzrok teškoća u finansiranju RUV RTV kao Pokrajinskog javnog servisa nije samo posledica slabog priliva pretplate, koja je još uvek zakonski obavezna, već i odsustvo jasne podrške svih relevantnih institucija sistema, od političkih stranaka, nacionalnih saveta manjinskih zajednica, Skupštine Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, konceptu javnog servisa na nivou pokrajine.

Kvalitet programa RUV RTV, njegov nekomercijalni karakter, višejezičnost, blagovremena informacija, autorski pristup analizi važnih događanja u Pokrajini a i šire, otvaraju mogućnost da programi RUV RTV budu gledani širom Republike Srbije.

Tehničke mogućnosti su obezbeđene ali ipak, građanima Republike Srbije ova mogućnost je uskraćena.

Nažalost, sfera politike nije mimoišla ni ovaj segment naših života.

Trenutna situacija sa finansijskom podrškom samo Republičkom javnom servisu, RTS, od strane osnivača oba Javna servisa, dodatno otežava funkcionisanje RUV RTV.

Strukovni sindikat RUV RTV traži od Vlade Republike Srbije ravnopravan tretman za oba javna servisa, obezbeđivanje finansijskih sredstava koja omogućavaju normalno funkcionisanje u periodu do Zakonom određenog načina finansiranja.

Novi Sad, 08.07.2013. predsednik Strukovnog sindikata

Mijaz Čivović

 

 

Add comment


Security code
Refresh