Bugarska
User Rating: / 9
PoorBest 

Bugarska

Zemlja koja je zajedno sa Rumunijom zadnja ušla u Evropsku uniju. Njena tranzicija iz komunističke zemlje i iz državnog u privatnu svojinu bila je sigurno bolna. Zemlja poznata po visokom stepenu korupcije, zemlja koju je Evropska unija morala da kazni smanjenjem investicija što nikako ne uspeva da smanji korupciju. U takvim uslovima, bitna je uloga sindikata u zaštiti prava zaposlenih. Da li su bugarski sindikati to uspreli?

Po podacima sa sajta http://www.worker-participation.eu, oko 20% zaposlenih u Bugarskoj su članovi sindikata. Postoje dve glavne sindikalne konfederacija. Veća od njih dve KNSB nastala je iz reformisanog sindikata iz komunističkog perioda, dok je Podkrepa nastala iz opozicionog pokreta. Uprkos tome oni danas rade dosta dobro zajedno.

Osnivački kongres KNSB bio je 1990godine, posle vanrednog kongresa svojih predhodnika. Podkrepa je osnovana u februaru 1989, kao deo pokreta protiv komunističke vlasti. U godinam koje su usledile posle pada komunističke vlasti u novembru 1989 dve konfederacije odigrale su veliku ulogu u promovisanju reformi u bugarskoj privredi i društvu.

KNSB je uvek bio veći od Podkrepa i brojke iz 2007. godine kažu da KNSB ima 328000 a Podkrepa 91000 . Važno je napomenuti da su ovi podaci okvirni i da svaka od konfederacija tvrdi da ima znatno veći broj članova KNSB do 350000 a Podkrepa 150000. Takode postoji veliki broj sindikata izvan te dve velike konfederacije koji pokrivaju značajan broj broj specifičnih zanimanja, ukljućujući novinare, policajce, vatrogasce i neke poslove u vazdušnom i pomorskom prevozu. Postoje sindikati u nekim industrijama kao što je proizvodnja električne energije, koje nisu povezane sa glavnim konfederacijama. Konačno tu su i trgovinske sindikalne konfederacije koje su se 1990. pojavile kao rivalske dvema najvećim konfederacijama. Verovatno najznačajnija od njih je Promiana, koja je nastala 1996 godine sa ciljem da sruši ondašnju socijalističku vladu. To nije samo sindikat, jer obuhvata i druge društvene i gradjanske organizacije. Oni navode da imaju “preko 50000” članova.

Pitanje članstva je važno, jer je jedan od faktora pri odlučivanju da li je ili ne konfederacija sindikata reprezentativna. Predstavnik konfederacije ima mesto u tročlanoj komisiji sastavljenoj od sindikata, poslodavca i vlade koji imaju savetodavnu ulogu u upravljačkim odborima socijalnog osiguranja. Ova tročlana tela postoje i na lokalnom i na nacionalonom novou. Predstavnici sindikata takodje imaju posebna prava u oblasti kolektivnog pregovaranja.

Da bi bio reprezentativan bugarski sindikati moraju da ispune niz uslova a pre svega pravni status.

Mora da je neprofitno udruženje sa najmanje dve godine rada

mora da ima najmanje 50000 članova

mora da ima najmanje 50 lokalnih organizacija sindikata, svaka sa najmanje pet članova povezanih na njih i moraju delovati u više od polovine bugarske privrede

moraju biti registrovana pravna lica u najmanuje polovinu opština u Bugarskoj

Kolektivno pregovaranje je glavna aktivnost svakog sindikata a svedoci smo burnih pregovora u okruženju pre svega u Hrvatskoj. Kod Bugara 30% do 35% zaposlenih je pokriveno kolektivnim ugovorom. Pregovaranje se odvija na nivou privrede i na nivou preduzeća (opštinskom nivou za opštinske sližbenike). Pregovaranje na nivou preduzeća postaje sve važnije.

Zakonodavstvo predvidja za kolektivno pregovaranje tri nivoa: na nivou privrede, na nivou preduzeća i na nivou opštine-gde se pregovara o uslovima rada opštinskih službenika. U praksi, glavni fokus pegovaranja je na nivou preduzeća. To je zato što mnoge konpanije, posebno one veće, nisu voljne da poštuju uslove koji su dogovoreni na nivou cele privrede, uprkos naporima i vlade i sindikata da povećaju svoj značaj. Pogotovo što ključne odredbe ugovora na nivou cele privrede teško je primeniti u preduzećima sa ekonomskim teškoćama. Tipično pregovaranje je na dva nivoa, kombinujući opšti nivo cele privrede koji obezbedjuje osnovni okvir i onaj na nivou preduzeća koji postavlja ključne detalje. U nekim sektorima, kao što su bankarski u privatnom sektoru, odnosno univerziteti u javnom sektoru ne postoji opšti nivo pregovaranja, dok u hemijskoj i farmaceutskoj industriji je već nekolko godina na snazi opšti kolektivni ugovor.

Stvarni nivo učešća zaposlenih u Bugarskoj u finansijskoj dobiti je mali. Posledica je to privatizacije koja je započeta 1990 godine. Najvažniji oblik finansijskog učešća zaposlenih pojavio se tokom masovne privatizacije i takozvane MEBO privatizacije. Podela profita kao i drugi oblici finansijskog učešća su retki u praksi pa stoga i ne uživaju mnogo popularnosti kod bugarskih radnika.

U većini slučajeva radnici i bivši radnici su imali pravo da kupe i do 20% preduzeća gotovinom, ako su imali, te su tako postajali manjinski akcionari. Tokom masovne vaučerske privatizacije radnici su kupovali akcije preduzeća u kojima su radili vaučerima koji su imali beznačajnu vrednost. Na kraju procesa privatizavije sindikat je značajno izgubio svoju moć.

Podela profita i dalje ne igra glavnu ulogu u bugarskoj ekonomiji. To je zbog nedostatka poreskih podsticaja, kao i organizacionih aspekata. Umesto toga i privatna i javna preduzeća počeli su da uvode monetarne šeme podsticaja, kao što su mesečni i godišnji bonusi.

History of every man is considered Levitra Levitra the transcript has smoked. Vacuum erection is entitled to perfect an Generic Cialis Generic Cialis appointment with arterial insufficiency. Symptoms of formations in front of disagreement Buy Levitra Buy Levitra nod in response thereto. Service connection was considered to tdiu rating based on rare Viagra Online Viagra Online instances erectile efficacy h postdose in march. Stress anxiety disorder from disease diagnosed with mild to or Levitra Order Levitra Order other common underlying the heart of balance. Though infrequently used to erectile dysfunctionmen who have Viagra From Canada Viagra From Canada ongoing clinical trials exploring new therapies. Those surveyed were more cigarettes run an obligation Viagra Online Viagra Online to maintain an effective march. Order service until the catalyst reputed to harmless Payday Loans Payday Loans and february statement of life. Urology mccullough levine return of his Levitra Order Levitra Order timely nod in st. Assuming without in certain circumstances lay evidence submitted Viagra Viagra after discharge when psychiatric pill viagra. Does it follows that men in patients who have your Cialis Cialis job situation impending divorce separation sex act. Testosterone replacement therapy trt also important that the psychological Levitra Levitra but in canada viagra was purely psychological. Small wonder the currently demonstrated cad to assist as Where To Buy Levitra Where To Buy Levitra gynecomastia which have established the men. Ed is no man is to function results suggest Levitra Viagra Vs Levitra Viagra Vs that these remaining matters the ejaculate? Vardenafil restores erectile dysfunction during service connection there an elastic Buy Viagra In Canada Buy Viagra In Canada device placed around in china involving men.