rencontre amoureuse
Strukovni sindikat
Saopstenje madjarski

MI TÖRTÉNIK AZ RTV-BEN?

Az RTV Ágazati szakszervezete ezúton teszi fel a nyilvánosságnak, illetve a munkaadónak azt a kérdést, amely a Médiaházban történteket szemlélve vetődik fel: vajon veszélyeztve van-e JMU RTV fennállása?

Az RTS-ben fiatal és tehetséges szakemberek állnak munkába a Kormány jóváhagyásával. Az RTV-ben ez nem így van, inkább távoznak a fiatalok.

Ennek okozója vajon az RTV vezetőségének tudatos káderpolitikája, vagy pedig bizonyos egyének alkalmatlanságáról van szó?

Az új munkahelyi besorolás és szerkezeti átalakítás, amelyet 2016 végén fogadott el az igazgató bizottság, további aggodalomra ad okot, mivel az RTV azon részlegeiben, ahol a különböző műsorok készítése folyik, nem történt pozitív változás. Ez arról tanúskodik, hogy a változások előkészítői nincsenek tisztában a Médiaház tevékenységének lényegével, vagy arról, hogy nem kellő hozzáértésű személyek végezték el az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A munkahelyi besorolás hangzatos elnevezéseket használ bizonyos, műsorkészítéssel nem kapcsolatos álláspozíciókra, amelyek mellé irreálisan magas fizetési osztályokat rendel. A szakmai előrelépés pedig rokoni és pártkapcsolatok függvényében történik.

 
Saopstenje rumunski

Ce se întâmplă cu RTV?

Sindicatul profesional adresează întrebare publică angajatorului: este oare periclitat statutul întreprinderii publice mediatice RTV luând în considerare întâmplărire actuale în casă şi în afara ei.

Angajarea calitativă, întinerirea RTS-ului DA - cu aprobarea Guvernului Republicii Serbia, dar a RTV-ului - NU. Din ce cauză?

Este oare vorba despre politica menagementului casei sau despre incapacitatea unor indivizi de a se acomoda la momentul pe care-l traversăm, la situaţia politică specială.

Noua organizare şi sistematizare a muncii care a fost adoptată la sfârşitul anului 2016 de către consiliul de administraţie a adus o îngrijorare suplimentară în privinţa întemerierii unui astfel de mod de dezvoltare a RTV.

Întărirea părţii neproductive a RTV în detrimentul producţiei şi emiterii programului ca ocupaţiei de bază a RTV este dovadă sau a nerecunoaşterii esenţei serviciului public sau a alegerii greşite a unor persoane care trebuie să asigure dezvoltarea RTV. Inventarea denumirilor bombastice a unor posturi neproductive, evaluarea nereală a acestora, avansarea pe linie de partid şi familie se reflectă negativ asupra mediului de lucru şi profesional la RTV.

Neadoptarea regulamentului privind valorificarea muncii prin care să se decidă dinainte coeficientul posturilor facilitează angajatorului, ca după sistemul " astăzi puţin ţie, mâine altcuiva" să menţină starea care în esenţă nu corespunde majorităţii angajaţilor.

 
Saopstenje rusinski

ЦО ШЕ СЛУЧУЄ ЗОЗ РТВ?

Струковни синдикат РТВ поставя явне питанє Роботодавательови чи загрожени статус ЯМУ РТВ маюци у оглядзе актуални случованя у Хижи и звонка нєй?

Квалитативне даванє роботи, подмладзованє РТС-а : ГЕЙ, зоз благословом Влади РС, РТВ –а :НЄ, а прецо?

Чи слово о политики менаджмента Хижи чи нєспособносц поєдинцох присподобиц ше хвильки у котрей жиєме, специфичней политичней ситуациї?

Нова орґанизация и систематизация роботи котра прилапена концом 2016. року з боку Управного одбору додатно унєсла застараносц до оправданосци такого способу розвою РТВ-а.

Моцнєнє нєпродикцийних часцох РТВ-а, а на чкоду продукциї и емитованя програми як основней дїялносци РТВ-а, доказ або нєпознаня сущносци Явного сервиса або погришного вибору поєдинцох котри маю обезпечиц розвой РТВ-а.

Видумованє бомбастичнох назвох нєпродукцийних роботох, їх нєреалне високе вреднованє, напредованє по системи партийних и родзинских вязох, неґативно вплївує на роботну и професийну климу у РТВ-у.

Нєприлапйованє Правилнїка о вреднованю роботох, з чим би ше реалнєйше одредзели коефициєнти роботи, оможївює роботодавательови же би по системи- дакус тебе нєшка, наютре дакому другому отримовац стан котру у сущносци нє одвитує векшини занятих.

 
Saopstenje

ŠTA SE DEŠAVA SA RTV?

Kadrovsko jačanje RTS-a: DA, RTV-a: NE.

Kvalitativno zapošljavanje, podmlađivanje RTS-a: DA, RTV-a: NE.

Strukovni sindikat RTV-a postavlja javno pitanje Poslodavcu da li je ugrožen status JMU RTV imajući u vidu aktuelna dešavanja u Kući i van nje?

Da li je u pitanju politika menadžmenta Kuće ili nesposobnost pojedinaca da se prilagode trenutku u kome živimo, specifičnoj političkoj situaciji?

Nova organizacija i sistematizacija poslova koja je usvojena krajem 2016-te od strane Upravnog odbora dodatno je unela zabrinutost u opravdanost ovakvog načina razvoja RTV-a.

 
Deda mraz

Deda mraze, deda mraze,

Ne skreći sa staze,

Ima dece i u Radio televiziji Vojvodine.....

slajd-dedamraz.jpg

DEDA MRAZ DOLAZI I DELI PAKETIĆE DECI ČLANOVA STRUKOVNOG SINDIKATA U ČETVRTAK 22.12.2016 GODINE I U PETAK 23.12.2016 GODINE U PROSTORIJAMA SINDIKATA U RADIJU U TERMINU OD 10.00 DO 14.00 ČASOVA.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 13